Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (Høst 2020)

Grad/tittel ved bestått studium

Ingen.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten

  • har grunnleggende kunnskap om store datamengder og dataanalyse

  • er kjent med ulike typer analytiske metoder og verktøy

  • forstår trinnene som er involvert i pre-prosessering for dataanalyse

  • forstår personvernproblemer, fallgruver og myter om store datamengder.

  • forstår motivasjonen for og forretningsmessige drivere for analyse av store datamengder

Ferdigheter
Kandidaten

  • velge og benytte egnede dataanalyseteknikker for å ta bedre beslutninger

  • foreslå skalerbare løsninger for organisasjoner

  • designe og bygge nye visualiseringer

  • bygge og benytte prediktive modeller

  • benytte avanserte teknikker for å velge riktige inndata og for å vurdere modeller

Generell kompetanse
Kandidaten har tilstrekkelig erfaring til å utnytte store datamengder i sin egen virksomhet

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 03:24:42