Programmet tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge dette programmet?

Studiet gir deg en unik mulighet til å lære om analyse av store datamengder sammen med andre deltakere fra hele landet og fra forskjellige virksomhetsområder, med solid undervisning og veiledning fra noen av Norges skarpeste hoder.