Programmet tar ikke opp nye studenter

Big Data and Analytics (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Ikke opptak 2020
Undervisningsspråk:
Engelsk
Studiested:
Halden.
Semesteravgift:
NOK 600

Ikke opptak i år.

Det digitale samfunnet er her og påvirker alle profesjoner.  Data samles om kunder, produksjonsprosesser, energiforbruk, trafikkstrømmer og værtrender; tilfanget av data er tilnærmet ubegrenset.

For å skape innsikt ved hjelp av store datamengder trengs ny kompetanse inn i de fleste virksomheter. Denne innsikten er avgjørende for å være konkurransedyktig i det digitale samfunnet. Både kunnskap om og praktisk erfaring med maskinlæring og dataanalyse er helt avgjørende.

Ved Avdeling for informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold finner du høyt kompetente forskere og forelesere med maskinlæring og dataanalyse som fokusområde. I dette studiet får du en unik anledning til å bli kjent med forskjellige verktøy for dataanalyse, deres anvendelser og praktisk bruk. Her får du også anledning til å bringe tilbake konkret og direkte anvendbar kunnskap, innsikt og prediksjon basert på egne data fra din virksomhet.

Undervisningen foregår på engelsk og vil veksle mellom forelesninger, veiledning, prosjektarbeid og individuelt studiearbeid. Studiet går over ett semester med fire 2-dagers studiesamlinger på dagtid, totalt 8 dager. Det betyr at du kan kombinere jobb og studier.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE.
Studieleder Monica Lind Kristensen