Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (Høst 2020)

Det digitale samfunnet er her og påvirker alle profesjoner. Data samles om kunder, produksjonsprosesser, energiforbruk, trafikkstrømmer og værtrender; tilfanget av data er tilnærmet ubegrenset. For å skape innsikt ved hjelp av store datamengder trengs ny kompetanse inn i de fleste virksomheter. Denne innsikten er avgjørende for å være konkurransedyktig i det digitale samfunnet. Både kunnskap om og praktisk erfaring dataanalyse er helt avgjørende.

Personer med kompetanse innenfor analyse av store datamengder vil i en økende digitalisert verden bli svært ettertraktede ressurser.

Ønsker du ytterligere kompetanse innen maskinlæring og dataanalyse, kan du søke deg til bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer eller masterstudium i Applied Computer Science ved Høgskolen i Østfold.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 03:31:23