Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2011–2012)

Førskolelærere som ønsker å jobbe i skolens 1.-4. trinn, må ha 60 studiepoeng videreutdanning i undervisningsfag i skolen. GLSM (30 studiepoeng) og et skolefag (30 studiepoeng), ikke norsk og matematikk, vil kunne utgjøre en relevant videreutdanning.

De som ønsker enda bedre kompetanse, kan søke seg inn på en mastergrad som handler om arbeid på småskoletrinnet. Det er mangel på kvalifiserte lærere i Norge, så det vil ikke by på problemer å få seg en lærerstilling.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:12:12