Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (Høst 2011)

Studiets læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført studium kunne:

  • redegjøre for regelverk, kravspesifikasjoner, bransjestandard og kjeding mellom arbeidsmarkedstiltak
  • beskrive hva som skiller og hva som forener Arbeid med bistand - tiltaket og Oppfølgingstiltaket
  • redegjøre for Jobbklubbmetodikk
  • beskrive og redegjøre for metoder for tett oppfølging av tiltaksdeltakere og arbeidsgivere som sikrer varige arbeidsforhold
  • prinsipper for markedsarbeid og brukerundersøkelser
  • vite hva som er relevant innhold og struktur på en deltakers sluttrapport til NAV
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:12:17