Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (Høst 2011)

Studiets læringsutbytte

Etter fullført studium skal studentene kunne;

  • planlegge  prosjekter og legge prosjektstrategier
  • styre og lede et prosjekt mot å realisere mål
  • analysere og jobbe aktivt med endringsprosesser
  • jobbe med kommunikasjon og relasjonsledelse
  • bruke refleksjon og erfaringslæring som verktøy i evalueringsprosesser
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 03:58:53