Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (Høst 2011)

Prosjektarbeid er en arbeidsform som blir mer vanlig i arbeidslivet.  Det er stort behov for ledere og ansatte med nødvendig kompetanse til å organisere, administrere, styre og evaluere små og store prosjekter.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. feb. 2020 10:54:09