Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2013–2015)

Det er mulig å søke seg inn på Matematikk 2 eller andre videregående studier i matematikk. Det er stort behov for lærere med god utdanning i matematikk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:12:26