Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2011–2012)

Studiets læringsutbytte

Etter gjennomført studium skal studenten

- kjenne til endringer og utviklingstrender innenfor fagområdet rådgivning og samfunn

- kjenne til rådgivnings-, veilednings -og kommunikasjonsteorier som grunnlag for arbeid med yrkes- og utdanningsrådgivning

- kunne anvende karriereveiledningsteorier som grunnlag for praktisk karriereveiledning

- kjenne til strategier og kunne anvende metoder og verktøy for karriereveiledning individuelt og i gruppe

- ha kunnskap om skolens ansvar og kontaktlærers rolle i yrkes- og utdanningsforberedende arbeid

- kjenne til hensikt, innhold og arbeidsmåter i faget Utdanningsvalg

- kunne veilede og informere om sammenhenger mellom utdanning og yrkesvalg, samt kunne formidle informasjon og veiledning i arbeidslivskunnskap til ungdomsskoleelever

- kjenne til muligheter for tilpassing av utdanningsløp i videregående skole

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 04:11:37