Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2016–2017)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om barnehagens styringsdokumenter, formålsparagrafen og det helhetlige læringsbegrepet
  • har kunnskap om de yngste barna, språklig og kulturelt mangfold, og inkludering
  • har kunnskap om dokumentasjon

 

Ferdigheter

Studenten

  • kan reflektere rundt de overordnede kunnskapsmålene og knytte dette til barnehagens daglige praksis

  • kan anvende dokumentasjon som grunnlag for egen læring og utvikling

  • kan reflektere over egen praksis i møte med teori

Generell kompetanse

Studenten

  • har innsikt i nyere syn på barn og barndom
  • har innsikt i nyere forskningsbasert barnehagekunnskap
  • har innsikt i barnehagens styringsdokumenter, formålsparagrafen, det helhetlige læringsbegrepet, de yngste barna, og barnehagens mangfold, gjennom skriftlige og muntlige presentasjoner

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:12:31