Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2016–2017)

Studiet gir en kompetanseheving for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere/fagarbeidere i private og kommunale barnehager.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. sep. 2020 04:04:22