Programmet tar ikke opp nye studenter

Spesialpedagogikk 2 - sosiale og emosjonelle vansker (60 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Studiestart:
Høst 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Denne studieplanen er utarbeidet som oppdragsstudium, studiested bestemmes av oppdragsgiver.
Åpner for søking:
15. mars
Ordinær søknadsfrist:
15. mai
Semesteravgift:
NOK 600
Studieavgift:
NOK 48 000

Er du flink til å se enkeltmennesker og deres behov? Er du opptatt av samspill- og adferdsproblemer i barnehage, skole og i samfunnet?

Studiet tar for seg alvorlige samspill- og atferdsproblemer i barnehage, skole og samfunn og omfatter spesialpedagogisk arbeid, med fokus på tidlig intervensjon, forebygging og tverrfaglig samarbeid. Det legges vekt på kritisk refleksjon og bevisstgjøring av egne holdninger og ulike perspektiv på fagfeltet. Visjonen om en inkluderende opplæring for alle står sentralt. Studiet er yrkesorientert, knyttet til praksisfeltet og fokuserer på arbeidet med sosiale og emosjonelle vansker. Spesialpedagogikk 2 bygger på studiet Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng).

Studiet egner seg for pedagogisk personale som jobber i barnehage, skole, PPT, barnevern og spesialpedagogiske institusjoner og andre som ønsker fordypning innenfor fagområdet sosiale- og emosjonelle vansker.

Studiet går på deltid over fire semestre (2 år). Det er organisert med undervisning fire helgesamlinger (fredag/lørdag) pr. semester, arbeid i en fast basisgrupper ca. en gang pr. uke og individuelt arbeid. Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom forelesninger, arbeid i basisgrupper under veiledning, individuelle litteraturstudier, problembasert læring (PBL) og ferdighetstrening. Du møter gode forelesere med solid erfaring fra fagfeltet.

Dette er et betalingsstudium. Studiet gjennomføres i Drammen. Studiestedet oppgis av Folkeuniversitetet (FU) Sør-Øst.

Dette er et betalingsstudium.
Avgift til studentsamskipnaden (SiØ) p.t. 370 NOK pr. semester, materialavgift p.t. 220 NOK pr. semester, samt frivillig avgift til «Studentenes og Akademikernes Internasjonale hjelpefond» på 10 NOK. Totalt 600 NOK pr. semester. 

Studiet gjennomføres i Drammen i Buskerud. 

Alle studenter skal levere politiattest innen studiestart for å kunne avvikle praksis. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for at studiet kan settes i gang.

For mer informasjon: www.hiof.no/videre

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Alf Rolin, studieleder, Avdeling for lærerutdanning