Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2018–2020)

Etter fullført og bestått studium kan en søke om å få deler av studiet innpasset i en mastergrad i spesialpedagogikk. 
Det er stort behov for spesialpedagoger med fordypning i atferdsproblematikk i barnehage, grunnskole, videregående skole, PPT og i institusjoner.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 04:03:25