Programmet tar ikke opp nye studenter

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse,
og bestått Spesialpedagogikk 1, eller tilsvarende utdanning på minimum 30 studiepoeng.