Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (Høst 2015)

Sosiale- og emosjonelle vansker 1 kan gjennomføres som et 15 studiepoengs enkeltstudium eller kombineres med Sosiale- og emosjonelle vansker 2, eventuelt Spesialpedagogikk 1, og på den måten gi en fordypning innenfor spesialpedagogikk/ sosiale- og emosjonelle vansker på 30/ 60 studiepoeng.

Det er stort behov for spesialpedagoger med fordypning i atferdsproblematikk i barnehage, grunnskole, videregående skole, PPT og i institusjoner.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 04:08:36