Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2013–2014)

Videre utdanning kan være å søke seg inn på et masterstudium. Yrkesmulighetene er gode da skoleverket trenger flere lærere som fyller kompetansekravene.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 03:11:51