Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2013–2014)

Det brukes internasjonal litteratur for å arbeide med bl.a. nyere forskningsresultater. Det kommer også et internasjonalt aspekt inn ved at studentene arbeider med historiske temaer fra ulike europeiske og utenomeuropeiske land.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:12:47