Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (Vår 2015)

Videre utdanning kan være andre studier som Attføringsbedriftene har i samarbeid med Høgskolen i Østfold og sosialfaglige studier ved høgskoler.
Yrkesmulighetene er gode innenfor arbeidsområder i attføringsbedrifter, NAV, helsesektoren m.v.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 03:58:00