Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2016)

Efter gennemført og bestået Konsekvenspædagogik 1 (30 ECTS), kan du søge om optag på Konsekvenspædagogik 2 (30 studiepoeng). Studiets niveau svarer til en dansk diplomuddannelse og vil efter særlig aftale med en dansk udbyder kunne indgå i et samlet diplomforløb (ialt 60 ECTS) efter lov om fleksibel diplomuddannelse

Konsekvenspædagogik 1 vil kunne indgå i en bachelorgrad med pædagogik i fagkredsen. Studiet vil være relevant for beskæftigelse i arbejdet med især børn og unge

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. jan. 2020 20:08:15