Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2015–2016)

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

 • har en grunnleggende forståelse av celler, vev, respirasjon, sirkulasjon, nyrer, hormoner og nervesystemet, samt beskrive og forstå hvordan disse delene henger sammen og kollektivt er avhengig av hverandre for optimal funksjon
 • forstår de ulike begrepene og termene som benyttes i faglig terminologi, deres lokasjon og forstå skjelettets, musklenes, og de ulike leddenes oppbygning
 • har forståelse av hvordan menneskekroppens optimale bevegelse foregår, samt å kunne forstå hvordan ulike individuelle faktorer påvirker bevegelse
 • er i stand til å forstå ulike begreper i treningslære, treningens målsetning og det teoretiske grunnlaget rundt forbedring, samt ulike prinsipper og metoder skal forstås og studenten skal være i stand til å forstå og skille mellom de ulike kvalitetene; maksimal og relativ styrke, eksplosiv styrke, funksjonell hypertrofi, hypertrofi og utholdende styrke
 • forstår hvordan biomekanikk endres ved skifte av grep, posisjon og andre faktorer i utførelse, samt forstå grunnleggende biomekanisk teori
 • forstår de ulike makronutrientene og deres rolle i human ernæring
 • forstår praktisk bevegelighetstrening i form av både aktiv og passiv stretching, samt generell bevegelighetstrening
 • kjenner til begrep som VO2maks, laktat og laktatterskel
 • forstår  viktigheten av stabilitet i buk og rygg for prestasjon, skadeforebygging og helse
 • er i stand til å forstå hvordan trening kan tilpasses til individer i ulike kundegrupper
 • forstår begrensningen av sin kunnskap og verdien av et tverrfaglig samarbeid
 • er istand til å evaluere tilpasninger som kan gjøres for å bedre individets prestasjon og helse

Ferdigheter:

Studenten

 • viser forståelse i hvordan man instruerer andre i å utføre øvelsene korrekt, kunne se og identifisere ulike feil i utførelsen og på en sikker måte kunne spotte kunden under utførelse
 • forstår øvelseskategorier som sittebevegelse (knebøy), løftebevegelser (markløft), press- og dragbevegelser (horisontale og vertikale), unilaterale i tillegg til et utvalg isolasjonsøvelser for ulike kroppsdeler
 • har forståelse av hvordan respektive øvelse kan varieres ved bruk av annet utstyr enn ved originalutførelsen
 • kan sette opp et grunnleggende sunt kosthold basert på forståelsen av næringsbehov
 • har forståelse av hvordan tester kan benyttes for å kartlegge helse og kapasitet og benyttes som verktøy i klienthåndtering
 • forstår viktigheten av profesjonell håndtering og kommunikasjon og ha evnen til å kartlegge kundens mål basert på SMART modellen
 • har praktisk kunnskap i hvordan man kartlegger målsetninger og utfordringer og imøtekommer disse
 • kan lage treningsprogrammer basert på gjennomgått teori for målsetninger som inkluderer maksimal og relativ styrke, eksplosivitet, funksjonell hypertrofi, hypertrofi og utholdende styrke, samt være i stand til å forstå rekkefølgen på de ulike elementene i programmet basert på teori og individuell tilpasning
 • kan implementere eksplosive aktiviteter i tradisjonell styrketrening ved å gjøre tilpasninger på øvelsene
 • kan tilrettelegge sikker trening for individet og forstå tiltak som kan bidra til å forbedre individets helse

Generell kompetanse:

Studenten

 • har kompetanse om virksomhet som personlig trener
 • har kompetanse om hvilken grad fysisk aktivitet og helse henger sammen, og hvordan man benytter fysisk aktivitet som et verktøy for optimal helse
 • kan sette opp treningsprogram for den enkelte klient og ta hensyn til nødvendige elementer for individet
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:12:53