Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2015–2016)

Utdanningen gir kompetanse for å jobbe innenfor yrker relatert til helse og trening. Det er god etterspørsel etter dyktige personlige trenere. Studiet kan inngå som 30 studiepoeng i en bachelorgrad ved høgskoler og universiteter.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. sep. 2020 04:13:54