Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2015–2016)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 30 studiepoeng og inneholder følgende temaer:

 • Anatomi/fysiologi (herunder basal anatomi og fysologi, samt muskelfysiologi)
 • Skjelett- og leddlære
 • Spesifikk muskelanatomi
 • Bevegelse (funksjonell anatomi)
 • Treningslære; teori og praksis
 • Biomekanikk
 • Ernæring
 • Bevegelighet og skader
 • Personlig trening
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Treningslære; utholdenhet
 • Treningslære; buk og rygg
 • Salg
 • Baseøvelser og bevegelseslære
 • Eksplosiv trening
 • Tilpasning til kundegrupper
 • Individualisering

Organisering og læringsformer

Undervisningen i studiet er lagt til annenhver helg, fordelt på ca. 6 måneder av studieåret.

Det anbefales at studentene har samlinger i grupper (kollokviegrupper) i studietiden. Det forutsettes aktiv studentmedvirkning, bruk av e-post og internett-tilgang. Man forventer at studentene avsetter tid til studiearbeid og selvstudium.

Arbeidskrav:

 • Fremmøte på minimum 80% av studiesamlingene. (Kravet gjelder ikke for nettstudenter)
 • Deltakelse på kurs i førstehjelp. (Kravet gjelder også de som har kurs fra tidligere)
 • Bestått 9 Multiple Choice-prøver

Arbeidskravene må være bestått før studenten kan avlegge eksamen.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen og parvis praktisk-muntlig eksamen.

 • Deleksamen 1: Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre (3) dager på inntil 4000 ord (+/- 10%).

  Hjelpemidler: Fritt

  Oppgavene blir vurdert av både intern og ekstern sensor. Det gis karakteren Bestått/Ikke bestått

 • Deleksamen 2: Praktisk-muntlig eksamen

Eksamen holdes med parvis presentasjon, med stipulert tid 1 time for hvert par.

Deleksamen 2 blir vurdert av intern sensor. Det gis karakteren Bestått/Ikke bestått.

Begge eksamener må være vurdert til bestått for at studiet er bestått.

Ved ikke bestått i deleksamen 1 eller 2, kan kun denne deleksamen tas på nytt.

Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold

Litteratur

Litteraturlisten er under utvikling, og vil bli utdypet ved studiestart.

Obligatorisk litteratur:

Jarmey, Chris: Concise Book of Muscles, second edition. (ISBN: 9781583947319)

Digitalt materiale fra Akademiet For Personlig Trening. Utleveres digitalt via studentweb på www.afpt.no. Inneholder: 1. Anatomi og fysiologi, 2. Treningslære, 3. Ernæring og Kosthold, 4. Bevegelighet og Skader, 5. Tilpasning til kundegrupper og Individualisering

Anbefalt litteratur:

Raastad, T. m.fl.: Styrketrening - i teori og praksis. Oslo, Gyldendal forlag. (ISBN: 9788205382190)

Haug, E, Sand, O, Sjaastad, Ø: Menneskets fysiologi, Gyldendal forlag (ISBN: 9788205280748)

Studiemodell

Høst 2015

Vår 2016

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:12:53