Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2015–2016)

Kunnskapsdepartementet anbefaler at erfarne barnehagelærere og lærere som skal veilede nyutdannede har kompetanse tilsvarende 30 studiepoeng i veiledning. Du vil også være kvalifisert veileder for andre grupper i andre sammenhenger.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. sep. 2020 04:04:07