Jobb og videre studier (2021–2022)

Problemstillingene en ønsker å løse i fremtiden vil være nye, men de matematiske fag disse løsningene bygger på vil være de samme. Yrkesmulighetene er gode, da skolen har behov for lærere som fyller kompetansekravene i matematikk.

Det er mulig å bygge matematikkompetansen videre ved å ta videreutdanningen Matematikk 2: 5.-10. trinn (30 studiepoeng), som sammen med dette studiet gir en samlet kompetanse på 60 studiepoeng i matematikk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:13:37