Programmet tar ikke opp nye studenter

Matematikk for lærere 1, videreutdanning 5-10 trinn (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2016
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden/ delvis nettbasert

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE