Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2016–2017)

Det er mulig å bygge matematikkompetansen videre med å ta videreutdanningen Matematikk for lærere 2, videreutdanning 5-10. trinn (30 studiepoeng), som sammen med dette studiet gir en samlet kompetanse på 60 studiepoeng i matematikk. Yrkesmulighetene er gode, da skolen har behov for lærere som fyller disse kompetansekravene i matematikk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:12:49