Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2019–2020)

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten 

  • har kunnskap om god regneopplæring i ulike fag ut fra fagenes egenart og på fagenes premisser
  • har kunnskap om elevenes regneferdigheter i ulike fag og hvordan regneferdigheter kan utvikles
  • har undervisningskunnskap knyttet til regneferdigheter, å kunne regne som grunnleggende ferdighet og elevers læring
  • har kunnskap om ressurslærerrollen og lærende organisasjoner

 

FERDIGHETER

Kandidaten

  • kan tilrettelegge for utvikling av å kunne regne som grunnleggende ferdighet i elevenes opplæring i ulike fag, også tverrfaglig, forankret i praksis, styringsdokumenter og forskning
  • har ferdigheter innen organisasjonsutvikling

 

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

  • har forståelse for regningens betydning som allmenndannende og dens samspill med alle skolefag
  • er bevisst på hvordan regning kan legges opp på fagets premisser ut fra fagets egenart
  • kan være ressursperson i regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:15:50