Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2019–2020)

Målet for studiet er å utdanne lærere med god kunnskap og gode ferdigheter i den grunnleggende ferdigheten å kunne regne i alle fag. Læreren kan bli ressursperson knyttet til regning som grunnleggende ferdighet i alle fag ved en barneskole.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. juli 2020 03:56:42