Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2019–2020)

Studiet er beregnet på grunnskolelærere som vil øke sin formelle kompetanse og tilegne seg forskningsbasert kunnskap og ferdigheter for systematisk arbeid med lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i alle fag. Lærere med god kunnskap og gode ferdigheter i de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving i alle fag er kan være en ressursperson i skolen og bidra til faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen.

Ønsker du ytterligere kompetanse kan du søke på Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 2: 5.-10 trinn.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:13:19