Programmet tar ikke opp nye studenter

Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 1 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2016
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE