Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2016–2017)

Målet for studiet er å utdanne lærere med god kunnskap og gode ferdigheter i de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving i alle fag. Læreren skal kunne bli ressursperson og veileder knyttet til lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i alle fag ved trinn 5-10.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 03:26:09