Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2016–2017)

Studiet er en selvstendig videreutdanning for lærere, og gir faglig grunnlag for arbeid med elever som ikke har norsk som førstespråk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 03:12:27