Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2016–2017)

Studiet er et ledd i internasjonalisering av den norske skolen. Kunnskap om andrespråksutvikling og flerspråklighet vil øke forståelsen for de utfordringer vi møter i en verden med økt mobilitet og internasjonalisering.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:13:24