Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2022
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden, deltid.
Åpner for søking:
Udirs søkerportal - 1.februar / HiØ - 1.mai
Ordinær søknadsfrist:
Udir søkerportal - 1.mars / HiØ - 9.mai
Semesteravgift:
NOK 800

Er du lærer i grunnskolen og ønsker å styrke din faglige kompetanse for arbeid med elever som ikke har norsk som morsmål?

Andrespråkspedagogikk 1 gir grunnleggende kunnskap om to- og flerspråklighet og andrespråkslæring. Studiet gir også forståelse for de ressurser og utfordringer elever med ulik kulturell og språklig bakgrunn representerer, og hvordan det i alle fag kan legges til rette for undervisningsformer som reflekterer det språklige og kulturelle mangfold.

Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet. Direktoratet har etablert en finansieringsmodell som gir deg som lærer, mulighet til å kombinere jobb og utdanning. I perioden 1. februar – 1.mars kan du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til videreutdanning. Søker som får tildelt støtte, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Les mer om satsningen på Udir sine nettsider (lenke). 

Kontakt

Studieveileder: Anita Valla Tandberg

Telefon: +47 69 60 83 81

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE.
Prodekan Kjersti Berggraf Jacobsen og dosent/fagansvarlig Ragnar Arntzen.