Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2020
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden
Åpner for søking:
Udirs søkerportal - 1.februar / HiØ - 1.mai
Ordinær søknadsfrist:
Udir - 1.mars / HiØ - 7.mai
Semesteravgift:
NOK 600

Er du lærer i undervisningsstilling i grunnskolen? Ønsker du å styrke din faglige kompetanse for arbeid med elever som ikke har norsk som morsmål?

Andrespråkspedagogikk 1 gir grunnleggende kunnskap om to- og flerspråklighet og andrespråkslæring. Studiet gir også forståelse for de ressurser og utfordringer elever med ulik kulturell og språklig bakgrunn representerer, og hvordan det i alle fag kan legges til rette for undervisningsformer som reflekterer det språklige og kulturelle mangfold.

Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Fra 1. februar kan du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2020. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no/videreutdanning

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studieleder Alf Rolin