Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2019–2020)

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten har:

 • kunnskap om realfagsdidaktikk i barnehagen
 • fordypet kunnskap om utvalgte matematiske og naturfaglige temaer i barnehagen
 • innsikt i barns begrepsdannelse i naturfag og matematikk
 • kjennskap til eksterne realfaglige ressurser som barnehagene kan benytte
 • forståelse for de ulike sidene ved bærekraftig utvikling og hvilke kompetanser som kreves for fremtiden


FERDIGHETER

Kandidaten kan:

 • planlegge og gjennomføre realfaglige aktiviteter i barnehagen
 • bruke matematikk i naturfagsaktiviteter
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere realfagsdidaktisk aktiviteter i barnehagen
 • stille produktive spørsmål som utgangspunkt for utforskning
 • legge til rette for barnas utforskning og forståelse for naturfaglige fenomener
 • bruke baklengs og fremlengs planlegging av realfaglige aktiviteter
 • bruke programmering som en didaktisk metode for å utforske matematikk og teknologi  


GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • innehar egenskapene som kjennetegner en god realfagsbarnehagelærer
 • kan kommunisere faglige problemstillinger og behersker realfaglige uttrykksformer som er relevante for barn
 • kan bidra til å utvikle den realfaglige kompetansen ved egen barnehage 
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:16:00