Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2019–2020)

Studiet egner seg for profesjonsutøvere som skal være pådrivere og støttespillere i arbeidet med vekt på naturfag og matematikk for barnehagebarn.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:16:01