Programmet tar ikke opp nye studenter

Opptak

Bachelor i barnehage- / førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i relevant stilling i barnehage i studietiden.