Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2021
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden, deltid.
Åpner for søking:
Se info under knapp for opptak
Semesteravgift:
NOK 600

Vil du være med å bidra til at nyutdannede barnehagelærere får en faglig solid og trygg start på arbeidsplassen din?

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen er rettet mot pedagoger som har en praksislærerfunksjon for barnehagelærerstudenter og/eller veilederfunksjon for nytilsatte, nyutdannede barnehagelærere. Studiet har en praktisk tilnærming som skal gi deg faglig grunnlag som du kan bruke i veiledningssituasjoner i barnehagen. Gjennom studiet skal du utvikle forståelse for læringsprosesser, ulike tilnærminger til veiledning, kritiske analyser og etiske utfordringer i veiledningsprosesser.

Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (Udir), innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for fremtidens barnehage. Direktoratet har etablert en finansieringsmodell som gir deg, mulighet til å kombinere jobb og utdanning. I perioden 1. februar – 1.mars kan du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til videreutdanning. Søker som får tildelt støtte, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Les mer om satsningen på Udir sine nettsider (lenke).

Kontakt

Studieveileder: Marianne Pedersen

Telefon: +47 696 08 894

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Avdeling for lærerutdanning. Studieleder Alf Rolin Programansvarlig Ann Sofi Larsen