Programmet tar ikke opp nye studenter

Matematikk 1 for lærere 1.-7.trinn (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden. Deler av undervisningen vil foregå ved en av Follokommunene.
Åpner for søking:
1. mai
Ordinær søknadsfrist:
10. mai
Semesteravgift:
NOK 600

Er du lærer i grunnskolen i en Follokommune? Ønsker du å utvikle din kompetanse i matematikkfaget?

Matematikk 1 for lærere 1.-7. trinn er et skreddersydd studium for deg som underviser på barnetrinnet. Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse er utgangspunktet for at du skal kunne tilegne deg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendig for å bli en dyktig lærer i matematikk. 

Studiet er samlingsbasert med seks hele samlingsdager fordelt på to semestre. Studiested er Høgskolen i Østfold, Halden. Deler av undervisningen vil foregå i en av Follokommunene. En vesentlig del av læringen i emnet er knyttet til erfaringsdeling og relasjonskompetanse. Tilstedeværelse i undervisningen er dermed viktig. 

Studiet består av ett emne på 15 studiepoeng. Det matematikkfaglige arbeidet vil være sentrert omkring barnetrinnets matematikk, spesielt geometri og måling. I tillegg skal studentene tilegne seg kunnskap innenfor statistikk, kombinatorikk og sannsynlighetsregning. Det matematikkdidaktiske arbeidet vil gi studentene innsikt og kompetanse i å planlegge, gjennomføre, reflektere over og vurdere undervisning med tanke på en bred utvikling av elevers faglige kompetanse. 

Studiet er et regionalt videreutdanningstilbud for lærere i Follo på oppdrag fra Follokommunene, og er utformet i tråd med Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025.

Fra 1. februar må du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2018. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Søknad til regionalt tilbud registreres som "annet studietilbud" i søknadsskjemaet. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no

Elektronisk søknadsskjema for videreutdanning for lærere vil være tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets nettsider fra 1. februar. Søknadsfrist er 1. mars 2018.  Før registrering av søknad bør du i samråd med din rektor vurdere hvilken kompetanse du og din arbeidsplass har behov for.

Lovpålagt personlig avgift til Studentsamskipnaden Østfold kr. 370, materialavgift kr. 220, samt frivillig avgift til «Studentenes og Akademikernes Internasjonale hjelpefond» på kr. 10. Totalt kr. 600 vil påløpe per semester.

Kostnader forbundet med reise, opphold, læremidler og lignende dekkes av skoleeier.

 

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studieleder Alf Rolin, Avdeling for lærerutdanning