Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2018–2019)

Ønsker du ytterligere kompetanse i faget kan du fortsette på Matematikk 1: 1.- 7. trinn Kompetanse for kvalitet med emnet Tall og algebra 1 (1.-7. trinn). Med 30 studiepoeng i Matematikk 1: 1.- 7. trinn kan du søke videre på Matematikk 2: 1.-7. trinn.  Yrkesmulighetene er gode, da skolen har behov for lærere som fyller kravene for å undervise i matematikk. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:13:57