Programmet tar ikke opp nye studenter

Matematikk for yrkesfaglærere 11.-13. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden
Åpner for søking:
1. mai
Ordinær søknadsfrist:
10. mai
Semesteravgift:
NOK 600

Matematikk for yrkesfaglærere 11.-13. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) retter seg mot ansatte lærere i videregående skole i Østfold som underviser/ønsker å undervise i matematikk på yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Studiet er profesjonsrettet og praksisnært, og bygger på lærerens undervisningserfaring. Studiet gir innblikk i helhetlig undervisning med yrkesretting og relevans, innovativ bruk av IKT for å understøtte elevenes læring og lærernes arbeid. Bruk av adaptiv læringsteknologi har som mål å forbedre læring ved å unngå frafall eller kjedsomhet fordi lærestoffet er alt for enkelt eller for vanskelig.

Du vil få innsikt i undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider med på 1P-Y, kunnskap om kommunikasjon knyttet til matematikkundervisning i yrkesfagklasser og kunnskap om et bredt metoderepertoar for undervisning i matematikk. Viktigheten av arbeidsmetoder som bidrar til  relevans og motivasjon for yrkesfagelever er gjennomgående. Som student på  studiet får du ta del i høgskolens gode fagmiljø, og du får tett oppfølging av dyktige faglærere.

Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er utformet i tråd med Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025. Studiet går på deltid over to semestre.

Fra 1. februar må du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2018. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Søknad til regionalt tilbud registreres som "annet studietilbud" i søknadsskjemaet. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no.

Elektronisk søknadsskjema for videreutdanning for lærere vil være tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets nettsider fra 1. februar. Søknadsfrist er 1. mars 2018.  Før registrering av søknad bør du i samråd med din rektor vurdere hvilken kompetanse du og din arbeidsplass har behov for.

Lovpålagt personlig avgift til Studentsamskipnaden Østfold kr 370, materialavgift kr 220, samt frivillig avgift til «Studentenes og Akademikernes Internasjonale hjelpefond» på kr 10. Totalt kr 600 vil påløpe per semester.

Kostnader forbundet med reise, opphold, læremidler og lignende dekkes av skoleeier.

 

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studieleder Alf Rolin, Avdeling for lærerutdanning