Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2018–2019)

Ønsker du ytterligere kompetanse i faget kan du søke på Matematikk 1 (30 studiepoeng). Yrkesmulighetene er gode, da skolen har behov for lærere som fyller kravene for å undervise i matematikk. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 04:20:54