Programmet tar ikke opp nye studenter

Informasjon om Matematikk for yrkesfaglærere 11.-13.trinn (Kompetanse for kvalitet)

Matematikk for yrkesfaglærere 11.-13. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) tar utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet – Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025Østfoldskolen mot 2020 og Samarbeidsavtale mellom Østfold fylkeskommune og Høgskolen i Østfold. 

Samlingsdatoer for høsten 2018:

→ Høstsemesteret
Uke 35 Torsdag 30. august
Uke 37 Torsdag 13. september
Uke 39 Torsdag 27. september
Uke 42 Torsdag 18. oktober
Uke 45 Torsdag 8. november
Uke 48 Torsdag 29. november

Organisering
Studiet er samlingsbasert med 6 samlinger á en dag hvert semester. Hver dag er på 6 timer og varer fra kl 09:00 til 15:00. Det benyttes elektronisk læringsplattform.

Har du spørsmål om studiet?
Kontakt høyskolens enhet for oppdragsvirksomhet HiØ VIDERE ved Antonella Serrano-Fladberg, på telefon 69 60 80 96 eller e-post videre@hiof.no

NB!
Din studenttilgang vil bli aktivisert i august. Du vil da motta SMS med brukernavn og informasjon om oppretting av passord. Når dette er opprettet vil du ha tilgang til Canvas (læringsplattform), Studentweb (for semesterregistrering og faktura) og e-posttjeneste.

Studenter på studieprogram administrert av HiØ VIDERE (utviklet etter oppdrag/samarbeid eller med studieavgift), trenger ikke å møte til registrering i Halden 14. august.

På første samling kan du henvende deg til Servicetorget for utstedelse av studentkort, parkeringskort etc. Vi gjør oppmerksom på at semesteravgift på kr. 600,- pr semester må være betalt. Åpningstid er mandag-fredag kl. 08:00-15:00.

Siden oppdateres fortløpende.

Publisert 18. juni 2018 00:36 - Sist endret 22. juni 2018 09:40