Programmet tar ikke opp nye studenter

Ny student

1. Brukernavn på SMS og opprettelse av passord

I løpet av første uka i august vil du få en SMS med nødvendig informasjon for å lage brukernavn og passord. Passord opprettes via passordtjenesten.

2. Koble til trådløst nettverk

Nå som du har brukernavn og passord, kan du koble til det trådløse nettverket eduroam.

3. Semesterregistrering i Studentweb

Du er nå klar for semesterregistrering i Studentweb (åpner 1. august). Semesterregistrering betyr både registrering i Studentweb og betaling av faktura for semesteravgift. I Studentweb skal du opprette fakturaen for semesteravgiften selv. Følg instruksjonene for betaling av faktura i Studentweb.

Betalingsfrist: 1. september.

Etter fullført registrering er du meldt til undervisning og eksamen i emner for inneværende semester og du får tilgang til emnene i læringsplattformen Canvas.

Viktig å huske på

  • Du mister studieretten dersom du ikke har betalt semesteravgiften og semesterregistrert deg innen gjeldende frister.
  • Du må ha betalt semesteravgiften og semesterregistrert deg for å få utbetalt lån fra Lånekassen.
  • Frist for betaling og registrering i Studentweb: Normalt 1. september i høstsemesteret og 15. januar i vårsemesteret.

Det er egne frister for oppdrags- og betalingsstudier. Nærmere informasjon gis ved studiestart.

5. Stipend og lån

Så snart du har takket ja til tilbud om studieplass, kan du søke om lån og stipend hos Lånekassen. Etter at du har semesterregistrert deg, går det melding til Lånekassen om at du har studierett ved Høgskolen i Østfold.

6. Politiattest

Studenter som har fått opptak til studieprogram med krav om politiattest, skal levere politiattest ved studiestart.

7. Studentkort

Alle studenter må ha studentbevis.

8. Her finner du mer informasjon om våre IT-tjenester.

Publisert 14. juni 2018 15:30