Programmet tar ikke opp nye studenter

Norsk 1 for barnehage-/førskolelærere på 1.-7. trinn (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden
Åpner for søking:
1. mai
Ordinær søknadsfrist:
10. mai
Semesteravgift:
NOK 600

Norsk 1 for barnehage-/førskolelærere på 1.-7. trinn (15 studiepoeng) er et regionalt videreutdanningstilbud til lærere i Fredrikstad- og Sarpsborg kommune som har barnehage-/førskolelærerutdanning som grunnkompetanse. Studiet gir barnehage-/førskolelærere nødvendig kompetanse for å undervise i norsk på trinn 1.-4. innenfor 1.-7.trinn. Norsk er blant fagene hvor det vil bli størst behov for lærere i tiden framover og dessuten nøkkelen til å delta i samfunnet vi lever i idag. 

Studiet har fokus på barns muntlige og skriftspråklige utvikling og ser viktigheten av å bruke ulike kartleggingsverktøy i lese- og skriveopplæringen, spesielt for trinn 1.-4. Etter fullført studium skal du som student kunne planlegge, vurdere og gjennomføre relevant undervisning i lesing og skriving og begrunne faglige valg ut fra teoribasert kunnskap og gjeldende styringsdokumenter.

Det vil være seks samlingsdager i løpet av studieåret. Samlingene vil inneholde forelesninger, oppgaver, dialog, refleksjon, tilbakemelding, veiledning og kunnskapsdeling mellom studentene.

Fra 1. februar må du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2018. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Søknad til regionalt tilbud registreres som "annet studietilbud" i søknadsskjemaet. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no.

Elektronisk søknadsskjema for videreutdanning for lærere vil være tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets nettsider fra 1. februar. Søknadsfrist er 1. mars 2018. Før registrering av søknad bør du i samråd med din rektor vurdere hvilken kompetanse du og din arbeidsplass har behov for.

Lovpålagt personlig avgift til Studentsamskipnaden Østfold kr 370, materialavgift kr 220, samt frivillig avgift til «Studentenes og Akademikernes Internasjonale hjelpefond» på kr 10. Totalt kr 600 vil påløpe per semester.

Kostnader forbundet med reise, opphold, læremidler og lignende dekkes av skoleeier.

 

 

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studieleder Alf Rolin, Avdeling for lærerutdanning