Programmet tar ikke opp nye studenter

Opptak

Bestått barnehage-/ førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling ved en grunnskole i Fredrikstad- og/eller Sarpsborg kommune i studietiden.