Programmet tar ikke opp nye studenter

Opptak

Søkeprosessen for dette studiet er i to trinn. Du søker først om finansiering til Utdanningsdirektoratet (Udir). Etter å ha fått innvilget finansieringsordning søker du opptak til studiet lokalt gjennom høgskolens SøknadsWeb. 

Dersom du er usikker på hvilket studium du har fått innvilget støtte til må du ta kontakt med din skoleeier. 

Studiekode: 224.5028

Når skal du søke

Udir søkeportal (finansieringsordning til videreutdanning):
Søkerportalen åpner: 1. februar
Søknadsfrist: 1. mars

HIØ søkeportal (opptak til studieplass):
Søkerportalen åpner: 1. mai
Søknadsfrist: 7. mai

Opptakskrav

Bachelor i barnehage-/ førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling ved en grunnskole i Fredrikstad-, Hvaler-, Moss-, Rakkestad- og/eller Sarpsborg kommune i studietiden.

Hvordan søker du