Programmet tar ikke opp nye studenter

Matematikk 1 for barnehage-/førskolelærere på 1.-7. trinn (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak 2021
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden
Semesteravgift:
NOK 600

Matematikk 1 for barnehage-/førskolelærere på 1.-7. trinn (15 studiepoeng) er et regionalt videreutdanningstilbud til lærere i Fredrikstad-, Hvaler-, Moss-, Rakkestad- og/eller Sarpsborg kommune som har barnehage-/førskolelærerutdanning som grunnkompetanse. Studiet gir barnehage-/førskolelærere nødvendig kompetanse for å undervise i matematikk på trinn 1.-4. innenfor 1.-7.trinn. Matematikk er både et av basisfagene i grunnskolen, samtidig som det er stort behov for lærere med tilstrekkelig kompetanse i matematikk.

Studiet er organisert i seks samlingsdager i løpet av to semestre. Studentene forventes å delta aktivt i samlingene og å ta ansvar for egen læring. Elevperspektivet vil være framtredende i studiet. For alle elever er det viktig at de får mulighet til å bygge opp matematisk kompetanse ut fra egne forutsetninger. 

Fra 1. februar må du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2020. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Søknad til regionalt tilbud registreres som "annet studietilbud" i søknadsskjemaet. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no.

Elektronisk søknadsskjema for videreutdanning for lærere vil være tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets nettsider fra 1. februar. Før registrering av søknad bør du i samråd med din rektor vurdere hvilken kompetanse du og din arbeidsplass har behov for.

Kostnader forbundet med reise, opphold, læremidler og lignende dekkes av skoleeier.

 

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studieleder Alf Rolin, Avdeling for lærerutdanning